ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน      

Counter


 

 
       

  ขาวสร้อยนิล . .
   

 

" ทางเลือกของการผลิต สายพันธุ์ไก่เนื้อ
(Thai Broiler) ในอนาคต "

 


ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ :


 
เพศผู้

    มีขนปกหูสีขาว ตุ้มหูสีแดง ขนสร้อยคอ, สร้อยหลังพื้นสีขาว ขนปกหางสีเขียว หางกระรวยสีดำอมเขียว หงอนจักร เหนียง
ยาว ตาสีดำขอบตาสีส้ม จงอยปากแข้งสีเหลืองหรือเหลืองอมขาว

 

 

 

 
   
เพศเมีย 

หงอนจัก ขนปกหูสีขาว เหนียงยาว จงอยปากแข้งสีเหลือง หรือเหลืองอมขาว มีตาสีดำขอบตาสีส้ม หลังพื้นขาว
และมีลายดำที่คอ ปีกสีขาวมีลายดำ เมื่ออายุ 166 วัน น้ำหนักตัวเมียให้ไข่ฟองแรก 2248 กรัม ไข่ฟองแรก 38 กรัม ไข่สะสมเมื่ออายุ 365 วัน จำนวนไข่ 203 ฟอง

 
   
ลักษณะของลูกไก่

   : สีพื้นตัวขาวหรือเหลือง ขนที่ปีกจะเป็นสีดำ หรือเทาดำ แข้งและจงอยปากสีเหลือง
สีของเปลือกไข่ :

สีของเปลือกไข่

 มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาล

 
   ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th