ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

  ไก่ประดู่หางดำ . .

ประวัติความเป็นมา

ไก่ประดู่หางดำเป็นพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม แถบสุพรรณบุรีสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา มีนบุรี และหนองจอก เป็นแหล่งกำเหนิดไก่ประดู่หางดำชั้นดี จากประวัติศาสตร์ไก่ประดู่หางดำโด่งดังในสมัยพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ได้ทรางนำไก่ประดู่หางดำจากสุพรรณบุรีมาชนกับไก่ของข้าราชบริพาร และทรง ชนะมาตลอด ปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายไปทั่วประเทศและต่างประเทศในแถบ เอเชีย เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย บรูไน เป็นต้น

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเป็นไก่พื้นเมืองแท้มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็น 2 ใน 4 พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุน นสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได่ร่วมมือกันคัดเลือกพันธุ์ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมาโดยไก่ประดู่หางดำทำการปรับปรุง
พันธุ์ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่และเมื่อประมาณปีพ.ศ.2549 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.)และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
ได้ร่วมมือกันปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ และชี โดยปรับปรุงลักษณะที่สำคัญ 3 ลักษณะคือ"โตดี ไข่ดก อกกว้าง" ซึ่งเป็นลักษณะ ตรงตามความต้องกาของตลาด

ในปีพ.ศ.2553 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวุตถุประสงค์ของโครงการเพือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยดัชนีการคัดเลือก
ใช้เป็นสายพ่อแม่พันธุ์ให้ภาคเอกชนและท้องถิ่น

   


ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ :


 

เพศผู้

    มีรูปร่างสูง บึกบึน หน้าอกกว้าง ลำตัวยาวจับ 2 ท่อน และลำตัวลึก ใบหน้ากลมยาว ผิวเรียบแบบหน้ากา ปากใหญ่ รูจมูกกว้าง สันจมูกเรียบ ขอบตาเป็นรูปวงรี คิวนูนเรียบตามข้าง รูหูกลมมีขนปิด และมีสีเขียวอมดำ คอใหญ่ยาวระหง กระดูกป้องคอชิดแน่น ลำคอโค้งเป็นรูปเคียว ขนสร้อยคอขึ้นเรียบเป็นระเบียบ ปีกยาว สนับปีกใหญ่ ปีกเป็นลอนเดียวสีดำ หางพัดและหางกระรวยสีดำสนิท หางพัดเรียงกันเป็นแวจากล่างขึ้นบนตามลำดับ ส่วนหางกระรวยดกยาวเป็นฟ่อนข้าว ก้านหางแข็งปลายหางชี้ตรง กระเบนหางคอดรัด ขั้วหางใหญ่และชิดแข้งเรียบเป็นแถวยาวปิด
ตลอดนิ้วเรียวยาว เดือยแบบขนเม่นและงาช้างเดือยแหลมคม สีขนพื้นตัวหน้าคอ
หน้าท้องใต้ท้อง ใต้ปีกเป็นสีดำตลอด และขนหางพัดและหางกระรวยมีสีดำสนิท
ส่วนสีขนสร้อยคอ สร้อยปีกสร้อยหลัง และระย้ามีสีน้ำตาลอมดำหรือสีเม็ดมะขาม

 
   

เพศเมีย 

    ลักษณะเด่นคือเป็นไก่ทรงยาวจับ 2 ท่อน คอยาวลอนเดียว ขนพื้นตัว
ขนหาง ทั้งหมด เป็นสีดำขนคอขนหลังปลายขนมีสีเขียวอมดำเล็กน้อย
ตามสีตัวผู้ เป็นสีเขียวอะไร ก็ให้สังเกตที่ปลายขนคอ จะเป็นสีเขียวเล็กน้อย
ปากแข้ง เล็บ เดือย ตา สีเขียวอมดำ ตามสีตัวผู้

 
   

ลักษณะของลูกไก่

    มีขนอ่อนคลุมตัว สีขาวถึงขาวอมเหลือง จงอยปาก แข้ง และนิ้วมีสีขาว
ถึงขาวอมเหลือง

ลักษณะของไก่ประดู่หางดำ

    ไก่ประดู่หางดำเป็นไก่ขนาดกลางน้ำหนักตัวเพศผู้ประมาณ 3 กิโลกรัม
ขึ้นไป เพศเมีย 2 กิโลกรัมขึ้นไป

สีของเปลือกไข่

    มีเปลือกสีขาวนวล ถึงน้ำตาลอ่อน

 
 

ลักษณะทางปริมาณ (ขุนด้วยอาหารไก่เนื้อ)

อัตราการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำ มข. 55 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อพบว่า ไก่ประดู่หางดำ มข.55
ทีอายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้มีน้ำหนัก 1,400 กรัม เพศเมียมีน้ำหนัก 1,017 กรัม และเมื่อไก่ประดู่หางดำ มข. 55 ที่อายุ 16 สัปดาห์ เพศผู้มีน้ำหนัก 1,968 กรัม มีขนาดความกว้างอก 5.80 เซนติเมตร ส่วนเพศเมียมีน้ำหนัก 1,407 กรัม มีขนาดความกว้างอก 5.57 เซนติเมตร และรอบอก 23.45 เซนติเมตร

สมรรถนะการให้ไข่ของไก่พันธประดู่หางดำ มข. 55 (Generation 5)

เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่พบว่า อายุไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 209 วัน น้ำหนักแม่ไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 2,372 กรัม น้ำหนักไข่ฟองแรก 42 กรัม และจำนวนไข่สะสมที่อายุ 365 วัน เฉลี่ย 78 ฟอง จำนวนไข่ที่ผลิตครบ 1 ปี เท่ากับ 151 ฟอง

 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th