ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
      02 ก.พ. 2560
 
  มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5
      02 ก.พ. 2560
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการวันงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
      02 ก.พ. 2560
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น “สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
      16 ม.ค. 2560
 
  โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
      13 ม.ค. 2560
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
      13 ม.ค. 2560
 
  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
      09 ธ.ค. 2559
 
  ต้อนรับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่พื้นเมือง
      28 พ.ย. 2559
 
  รายการสารคดีเพื่อนเกษตร (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) ตอน ไก่ไทยพื้นเมืองพันธุ์ใหม่
      23 พ.ย. 2559
 
  รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขยายพันธุ์ รูปแบบการผสมพันธุ์ และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง”
      21 พ.ย. 2559
 
  เกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง
      21 พ.ย. 2559
 
  เกษตรกร จากจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
      21 พ.ย. 2559