ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  สถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ได้ออกอากาศรายการ “เกษตรวิถีไทย” ในช่วงเปิดข่าวเช้า นำเสนอในชื่อตอน “ไก่พันธุ์ใหม่”
      24 เม.ย. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558
      20 เม.ย. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเข้าร่วมพิธีลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดพระจุฬาโลกมหาราช
      27 มี.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 14 ณ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2558
      27 มี.ค. 2558
 
  คุณสมหมาย ศรีจันทร์ เกษตรจังหวัดนครพนม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      13 มี.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      13 มี.ค. 2558
 
  งานประชุมวิชาการนานาชาติไก่พื้นเมือง ครั้งที่1
      13 มี.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ณ บ้านล็อคใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      10 มี.ค. 2558
 
  การติดตาม เกษตรกรที่เข้ามาเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558
      10 มี.ค. 2558
 
  การติดตาม ธนาคารไก่พื้นเมือง บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      10 มี.ค. 2558
 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สปป.ลาว เข้าหารือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      09 มี.ค. 2558
 
  กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์เรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย
      09 มี.ค. 2558