ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  นักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่พื้นเมือง
      16 พ.ย. 2558
 
  รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY
      12 ก.พ. 2559
 
  อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน
      05 พ.ย. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ให้การต้อนรับ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชม
      05 พ.ย. 2558
 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และฟาร์มทดลองไก่พื้นเมือง
      19 ต.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558”
      12 ก.พ. 2559
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯร่วมเสวนาเรื่อง Talent Mobility ช่วยเอกชนได้อย่างไร ในงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
      11 ก.ย. 2558
 
  นักวิจัยศูนย์ร่วมถวายงานในเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อและรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
      11 ก.ย. 2558
 
  คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      27 ส.ค. 2558
 
  รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯเป็นวิทยากรบรรยายเพิ่มพูนความรู้ ให้กับอาสาสมัครพัฒนา (อสพ.) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
      24 ส.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน มหกรรมอาหารเกษตรอาหารปลอดภัย
      20 ส.ค. 2558
 
  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยHiroshima University จากประเทศญี่ปุ่น เข้าปรึกษางานวิจัยไก่พื้นเมือง และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรเครือข่าย
      19 ส.ค. 2558