ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  ต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน
      04 ก.พ. 2559
 
  มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
      13 ก.ค. 2559
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ปี 2559
      29 ม.ค. 2559
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ปี 2559
      15 ม.ค. 2559
 
  การทัศนศึกษาดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนขว้าง จังหวัดนครพนม
      15 ม.ค. 2559
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 17 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
      15 ม.ค. 2559
 
  รายงานการติดตาม เกษตรกรที่เข้าเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
      25 ธ.ค. 2558
 
  การทัศนศึกษาดูงานฟาร์มศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และเกษตรผสมผสาน ของนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
      24 ธ.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
      23 ธ.ค. 2558
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
      02 ธ.ค. 2558
 
  มูลนิธิปิดทองหลังพระเข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      02 ธ.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      20 พ.ย. 2558