ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  อบรมเกษตรกร เรื่อง "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่ 2"
      07 ม.ค. 2554
 
  จัดอบรมเกษตรกร "เรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่1"
      07 ม.ค. 2554