ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  “โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร” อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      03 ต.ค. 2559
 
  ติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง”ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
      03 ต.ค. 2559
 
  รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Recent Advances in Genomics and Genetics: RAGG2016”
      27 ก.ย. 2559
 
  รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ให้การต้อนรับ ครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      22 ก.ย. 2559
 
  การทัศนศึกษาดูงานฟาร์มศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
      22 ก.ย. 2559
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สัมภาษณ์บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
      07 ก.ย. 2559
 
  รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ รายการ “เพื่อนเกษตร” ช่อง 7 สี
      02 ก.ย. 2559
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและนักวิจัยศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 17th AAAP Animal Science congress 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น
      01 ก.ย. 2559
 
  รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง"การเลี้ยง และดูแลไก่พื้นเมือง"
      30 ส.ค. 2559
 
  แนะนำไก่ไทย ของทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      08 ส.ค. 2559
 
  แนะนำไก่พื้นเมือง ของทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      08 ส.ค. 2559
 
  " ไก่ สี ห ม อ ก " ลูกผสมไก่ดำ >>> โตเร็ว - อร่อย - น่าเลี้ยง
      06 ก.ค. 2559