ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน      

Counter


 

 
       

  แก่นทอง . .
   

 

“ ผลผลิตไข่สูง ใช้เป็นสายแม่ผสมกับพ่อพื้นเมืองไทย ให้ลูกผสม โตเร็ว เนื้ออร่อย ”

 


ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ :


 
เพศผู้ 

หงอนจัก ขนปกหูน้ำตาล เหนียงยาวเช่นเดียวกับเพศเมีย จงอยปากสีเหลืองอมแดง เช่นเดียวกับสีของแข้ง ขนคอสีเหลืองมีลายแดงประ เช่นเดียวกับสร้อยหลัง ขนหางดำอมเทาน้ำตาลมีสีขาวแซม เช่นเดียวกับขนปีก ปกขนปีกสีดำ และหน้าผากมีขนพื้นสีแดงลายน้ำตาลอ่อนและดำ

 

 

 

 
   
เพศเมีย 

หงอนเป็นแบบหงอนจัก ขนปกหู สีน้ำตาล เหนียงยาวปากสีเหลือง
แข้งเหลืองอมน้ำตาล ขนอกสีน้ำตาลอ่อน มีลายที่ปลายขนสีน้ำตาล
เข้ม ขนปีกสีน้ำตาลมีลายดำ ขนคอบแดงลายเหลือง และมีลายดำที่ ี่ขนคอทั้งตัวเหมือนขนคอไข่ฟองแรก เมื่ออายุ 171 วัน น้ำหนักตัว
เมียให้ไข่ฟองแรก 2337 กรัม น้ำหนักไข่ฟองแรก 40 กรัม ไข่สะสมเมื่ออายุ 365 วัน จำนวนไข่ 134 ฟอง

 

 
 

 

 

 
ลักษณะของลูกไก่

ขนอ่อนเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลอมเหลือง ขนปีกเป็นสีน้ำตาล จงอยปากและแข้งเป็นสีเหลือง หรือเหลืองอมขาว

สีของเปลือกไข่

 มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาล

 
   ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th