ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 
       

  จำหน่ายพันธุ์ไก่ ..


 
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ไก่ประดู่หางดำเพศผู้
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
 
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ไก่ชีเพศผู้
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

 
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ไก่ประดู่หางดำเพศเมีย
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
 
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ไก่ชีเพศเมีย
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

 
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ลูกไก่ประดู่หางดำ
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
   
รหัสสินค้า   :   
ชื่อสินค้า   :    ลูกไก่ชี
ราคา (บาท)   :    ...
Tel.   :    043342407
สถานที่ ติดต่อ  :    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th