ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5

239
H i t sncab
02 ก.พ. 2560


 

มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

ณ บริเวณอาคารจตุรมุข (ด้านตะวันออก) อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ

1. เพื่อแข่งขันด้านรสชาติ ความอร่อยของอาหารที่ทำจากไก่พื้นเมืองพันธุ์ไข่มุกอีสาน 2
2. เพื่อแข่งขันความน่ากินของอาหารที่ทำจากเนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ไข่มุกอีสาน 2
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารอร่อยของจังหวัดขอนแก่น
4. เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ไก่พื้นเมืองพันธุ์ไข่มุกอีสาน 2 ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไก่พื้นเมืองสู่ตลาดโลก
5. เพื่อสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการส่งออกไก่พื้นเมือง และส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีไก่พื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ
6. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมหรือความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. เพื่อเป็นการเตรียมตำรับอาหารรสชาติอร่อยที่ทำจากไก่พื้นเมือง รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน

           วัฒนธรรมการกินของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไก่พื้นเมือง” ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของคนไทย สมควรอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้ไก่พื้นเมืองและอาหารไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประเทศไทยในระยะยาว

           โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 ทีม บรรยากาศภายในงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้คนที่มาเดินเที่ยวงานเกษตรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก...

 

รางวัลสำหรับทีมชนะ

1. รางวัลตำรับอาหารบังคับ 1 ตำรับ (ไก่ย่าง)
    รางวัลชนะเลิศ   :   เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   :   เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   :   เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
    รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล)   :    เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
2. รางวัลตำรับอาหารสร้างสรรค์ 2 ตำรับ
   รางวัลชนะเลิศ (2 รางวัล)   :   เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (2 รางวัล)   :   เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 รางวัล)   :   เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (4 รางวัล)   :    เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
3. รางวัลตำรับอาหารยอดเยี่ยม
   รางวัลชนะเลิศ   :   เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 
4. รางวัล Popular Vote
   รางวัลชนะเลิศ   :   เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 02 ก.พ. 2560 )