ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการวันงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2560

206
H i t sncab
02 ก.พ. 2560


 

ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการวันงานเกษตรอีสาน

ประจำปี 2560

“น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

 

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม – 29 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองเนื่องในงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2560  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จัดแสดงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 โดยไก่พื้นเมืองที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นจะมีลักษณะ“โตดี ไข่ดก อกว้าง” ซึ่งไก่พื้นเมืองทั้ง 2 สายพันธุ์เป็นที่ยอมรับในเกษตรกร และมีผู้ที่สนใจอย่างมาก โดยในปีนี้ยังมีการจัดแสดงสายพันธุ์ไก่ไทยที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาขึ้น เพิ่ม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50 (ให้สมรรถนะการผลิตไข่), ไก่ไทยพันธุ์สร้อยนิล เคเคยู 50 (ให้สมรรถนะกึ่งเนื้อกึ่งไข่), ไก่ไทยพันธุ์สร้อยเพชร เคเคยู 50 (ให้สมรรถนะกึ่งเนื้อกึ่งไข่), ไก่ไทยพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 (ให้สมรรถนะการผลิตเนื้อ) ไก่ไทยทั้ง 4 สายพันธุ์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในเชิงการค้ามากขึ้น เหมาะสำหรับเกษตรกรตั้งแต่เลี้ยงหลังบ้านไปจนถึงเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากไก่สามารถปล่อยเลี้ยงเองตามธรรมชาติได้  มีความสามารถในการหาอาหารเอง ทั้งยังสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกเองได้

            อีกหนึ่งนิทรรศการที่เป็นจุดสำคัญของปีนี้คือ นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

           นิทรรศการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาเดินชมงานเกษตรเป็นอย่างมาก นักวิชาการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทราบถึงผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และได้รับความรู้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างถูกวิธี เพิ่มทางเลือกในการใช้สายพันธุ์ไก่เลี้ยงในชุมชน และเพื่อการค้าส่งผลต่อการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป


           นอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายพันธุ์ไก่พื้นเมืองและไก่ไทยพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจัดจำหน่ายอยู่ภายในซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์อีกด้วย

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 02 ก.พ. 2560 )