ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ประจำปี 2560

212
H i t sncab
13 ม.ค. 2560


ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน
ประจำปี 2560


       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้เข้าร่วมจัดซุ้มอาหารในงานแถลงข่าววันงานเกษตรอีสาน ปี 2560
 
        โดยทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ  ได้ทำเมนูสลัดไก่สีหมอก(ลูกผสมระหว่างไก่จีนดำกับไก่ประดู่หางดำ),สลัดไข่ต้ม และไข่ไก่พื้นเมืองต้ม นำมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย
 
         ซึ่งเมนูดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี เนื่องจากเมนูทั้ง 2 เมนูนั้นเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากและให้ประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูง
   
         ภายในงานแถลงข่าวมีซุ้มของบริษัทต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น Betagro, ไทยเดนมาร์ค, ฟาร์มสุข, CP, เอสเอฟ, ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างครึกครื้น
 


 
      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 ม.ค. 2560 )