ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ต้อนรับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่พื้นเมือง

232
H i t sncab
28 พ.ย. 2559


 

ต้อนรับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา

เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่พื้นเมือง

 

           ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Mr. Hun Hieak, Lecturer, Faculty of Animal Science, Royal University of Agriculture และ Mr. Man Vuth, Department of Animal Science and Veterinary Medicine, Prek Leap National College of Agricultureจาก Royal University of Agriculture (RUA) ประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมทางด้าน Animal Genetics and Breeding ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2559 โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), ให้การต้อนรับ โดยเข้าศึกษาดูงานในฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ด้านการเลี้ยงดูจัดการไก่พื้นเมือง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟักไข่, การวิเคราะห์คุณภาพของไข่ไก่, การเกิด, การผสมเทียม ฯลฯ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 Mr. Hun Hieakและ Mr. Man Vuthได้นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ), ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) เข้ารับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และให้คำปรึกษาต่างๆ ในตอนท้าย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรทั้งสองเพื่อเป็นการขอบคุณ

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2559 )