ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขยายพันธุ์ รูปแบบการผสมพันธุ์ และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง”

199
H i t sncab
21 พ.ย. 2559


รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ

การขยายพันธุ์ รูปแบบการผสมพันธุ์

และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

 

 

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจากอาจารย์สจี กัณหาเรียง ซึ่งเป็นรายวิชาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีการเรียนการสอนให้หัวข้อเรื่อง การขยายพันธุ์ รูปแบบการผสมพันธุ์ และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดเลี้ยง การขยายพันธุ์ จึงเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขยายพันธุ์ รูปแบบการผสมพันธุ์ และแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง”ณ ห้องสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเด็กนักศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2559 )