ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

เกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

228
H i t sncab
21 พ.ย. 2559


เกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษ

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

 

 

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เกษตรกรที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าพบรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้ให้คำปรึกษาเกษตรกรที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องการเลี้ยงไก่เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง การขยายฝูงไก่พื้นเมือง วิธีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การผสมอาหารและการให้อาหารไก่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2559 )