ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

เกษตรกร จากจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

164
H i t sncab
21 พ.ย. 2559


เกษตรกร จากจังหวัดยโสธร
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

 

 

        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้พาเกษตรกรที่มาจากจังหวัดยโสธร ลงไปดูงานที่ฟาร์มของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ  เกษตรกรสนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ให้ผลผลิตที่รวดเร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ที่มีลักษณะ โตดี ไข่ดก อกกว้าง ก็จะให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีน ซึ่งเหมาะสมกับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงทางด้านอาหารมาก

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2559 )