ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ออกติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 10 ณ บ้านยางคำ

775
H i t sncab
01 พ.ย. 2556


ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ออกติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 10 ณ บ้านยางคำ ตำบลยางยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยานักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯได้เข้าพบเกษตรกรเพื่อสอบถามถึงสภาพการเลี้ยงโดยทั่วไปของไก่ชีที่เกษตรกรได้รับตั้งแต่การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 นั้น พบว่ามีไก่ที่เกษตรกรรับไปนั้นอัตราการรอดสูง ส่วนในเรื่องระบบการเลี้ยงนั้นจะมีการเลี้ยงอยู่ 3 ระบบ คือ 1) ระบบเลี้ยงแบบปล่อย 2) ระบบขังคอกขนาดเล็ก(สุ่มไก่) 3) ระบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และมีไก่พื้นเมืองพันธุ์อื่นที่เลี้ยงปล่อยอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย ไก่ทุกตัวเท่าที่พบมีสุขภาพแข็งแรงดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านได้ดี

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 01 พ.ย. 2556 )