ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมสัมนาวิชาการ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

842
H i t sncab
08 ก.ค. 2556


ในระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี, รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเดินทางพร้อมกับนักศึกษาจาก 4 คณะรวม 11 คน เข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการโปรแกรม "Geography of Food" ซึ่งเป็นหลักสูตร international summer ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดโดย ZHAW Switzerland, KKU Thailand and UNIUD Italy มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 20-30 คนจาก 3 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับด้าน sustainability in agriculture-food science. การจัดโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mercator Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

        

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 08 ก.ค. 2556 )