ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ประกาศรับสมัตรงาน

1089
H i t sncab
03 ก.ค. 2556


 

 

ประกาศศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

/ckfinder/userfiles/files/job 2556.pdf

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 03 ก.ค. 2556 )