ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

บริษัทตะนาวศรัไก่ไทย ร่วมหารือโครงการวิจัย และดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายฯ

1039
H i t sncab
10 มิ.ย. 2556


วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์  รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับคุณลิขิต สูจิฆระ คุณวรรณี  สูจิฆระ และคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ผู้บริหารบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย เยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ

                 จากนั้นเวลา 15.30-17.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมปรึกษาหารือถึงโครงการ “ขยายฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic line)ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า”ร่วมกับ คุณลิขิต สูจิฆระ คุณวรรณี สูจิฆระ และคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ถึงความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และความเป็นได้ในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองร่วมกับไก่ทางการค้าต่อไป

 

          

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 10 มิ.ย. 2556 )