ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว

488
H i t sncab
22 พ.ค. 2556


รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจาก Dr.John Schiller, Honorary Senior Fellow, Faculty of Science, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia เพิ่อเป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการทดลองให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการด้านปศุสัตว์และประมงทั่วประเทศลาวจำนวน 22 คน ณ NAFRI Livestock Research Center, Vientiane Province, Lao PDR ในช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก CRAWFORD FUND of AUSTRALIA ...

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2556 )