ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ร่วมประชุมวิชาการ ปศุสัตว์นานาชาติ "The 15th AAAP Animal Science Congress"

954
H i t sncab
04 ธ.ค. 2555


 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมนักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress"

 

          สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress"ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ

           ในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวนกว่า 100 เรื่อง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Comparative Genomics Among Red Junglefowl, Thai Native Chicken and Commercail Line”และนางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์นักวิจัยศูนย์ฯ ได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง“Detetion of 24-bp Intel Chicken Prolactin and VIPR-I Polymorphism in Synthetic Line Chicken”

        

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 04 ธ.ค. 2555 )